Kody błędów

Lista kodów z opisem błędów występujących w tachografie

piktogram-usterka

Kod: - A | 02, 03 | 40000001
Błąd wewnętrzny; - Wystąpił poważly błąd w urządzeniu rejestrującym lub błąd komunikacji z podłączonym urządzeniem kontrolnym podczas kalibracji.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Jeśli komunikat będzie pojawia się ponownie przez cały czas, należy wymienić DTCO 1381.


piktogram-usterka

Kod: - A | 04 | 4000000C31
Błąd wewnętrzny; - Wystąpił poważly błąd w urządzeniu rejestrujacym
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Jeśli komunikat będzie pojawia się ponownie przez cały czas, należy wymienić DTCO 1381.


piktogram-usterka

Kod: - A | 05 | 4000000139
Błąd wewnętrzny; - Wystąpił poważly błąd w komunikacji z podłączonym urządzeniem kontrolnym podczas kalibracji.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę przewodu progranatora oraz gniazda diagnostycznego DTCO 1381.
4 - Należy wymienić każdy wadliwy komponent.


piktogram-usterka

Kod:  - | 06 | 800000800
Błąd czasu; - Czas w DTCO 1381, nie jest poprawny;
Przyczyna:
1 - Zęgar został zatrzymany, bądź jest tymczasowo niepoprawny.
2 - Wewnętrzany test cykliczny wykazał, że czas nie jest wiarygodny.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy sprawdzić ustawienia czasu UTC w DTCO 1381.
3 - Należy udać się do serwisu w celu przeprowadzenia diagnostyki funkcji czasu w DTCO 1381.
Uwaga: - W celu uniknięłia niespójności danych, karta kierowcy i/lub karta firmowa nie będzie akceptowana przez urządzenie rejestrujące.


piktogram-usterka

Kod:  - | 07 | 400001030
Błąd wyświetlacza;
Przyczyna:
1 - Błąd transferu danych do konrolera wyświetlacza.
2 - WyŚwietlacz jest uszkodzony.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Jeśli komunikat będzie pojawia się ponownie przez cały czas, należy wymienić DTCO 1381.


piktogram-usterka

Kod: - B | 08 | 4000000F00
Błąd wewnętrzny; - Błąd klawiatury
Przyczyna: Jeden lub kilka klawiszy, były naciskane przez czas dłuższy niż 3 minuty.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy sprawdzić klawiaturę i zwolnić te klawisze, które są lub mogą być zablokowane.
3 - Należy też udać się do serwisu w celu przeprowadzenia diagnostyki urządzenia rejestrujacego w zakresie sprawności działania klawiatury.
4 - Jeżeli w wyniku przeprowadzonej diagnostyki urządzenia rejestrujacego, okaże się że klawiatura DTCO jest niesprawna, należy wymienić DTCO.


piktogram-usterka

Kod:  - | 09 | 800000D33
Błąd kalibracji; - Błąd w pamięci kalibracji,
Przyczyna:
Wewnętrzny test cykliczny, podpisanych cyfrowo parametrów kalibracyjnych, wykrył błąd sumy kontrolnej.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Jeśli komunikat będzie pojawia się ponownie przez cały czas, należy wymienić DTCO 1381.


piktogram-usterka

Kod: - A | 10 | 4000003000
Błąd wewnętrzny; - Błąd na wyjściu v-impuls (B7).
Przyczyna:
1 - Kabel połączeniowy pomiędzy DTCO 1381 a urządzeniem kontrolnym jest uszkodzony.
2 - Podłączone urządzenie kontrolne do wyjścia (B7) jest uszkodzone.
3 - Wyjście (B7) w DTCO l38l jest uszkodzonę.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy sprawdzić czy załącznne urządzenie kontrolnę aktywnie monitoruje linie oraz czy ją dezakrywuje jeśli jest to konieczne.
3 - Należy sprawdzić kable instalacji połączenia pomiędzy DTCO 138l a urządzeniem kontrolnym:
  A) zwarcie do masy
  B) zwarcie do napięcia +Ub
4 - Należy przeprowadzić diagnostykę wyjścia (B7) w DTCO 138l.
5 - Należy sprawdzić podłączone urządzenie kontrolne (wejście).
  - W celu wykonania powyższych czynności diagnostycznych, należy niezwłocznie udać się do serwisu.
Uwaga: - Należy wymienić każdy uszkodzony element.


piktogram-usterka

Kod:  - | 11 | 4000000700
Błąd wewnętrzny; - Błąd drukarki.
Przyczyna:
1 - Napięcie zasilania drukarki jest nieprawidłowe.
2 - Temperatura głowicy termicznej drukarki przskoczyła dopuszczalny zakręs.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy poczekać aż wystudzi się głowica termiczna drukarki.
3 - Należy udać się do serwisu w celu przeprowadzenia diagnostyki sprawności drukarki w DTCO.


piktogram-usterka

Kod:  - | 12 | ---
Błąd kopiowania danych; - Błąd komunikacji, pojawia się podczas sczytywania danych zkarty lub pamięci DTCO.
Przyczyna:
1 - Zatłuszczenie, zanieczyszczenie lub uszkodzenie głowicy czytnika danych w DTCO.
2 - Zatłuszczenie, zanieczyszczenie lub uszkodzenie slotu procesora karty.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy powtórzyć proces sczytywania danych z karty lub DTCO.
3 - Należy sprawdzić kabel połączeniowy, konektory, wtyczki.
4 - Należy przeprowadzić diagnostykę interfejsu serwisowego w DTCO.
5 - Należy sprawdzić sprawność podłączonego urządzenia zewnętrznego (czytnika danych).
Uwaga: - Należy wymienić każdy wadliwy element.


piktogram-usterka

Kod: - E | 13 | 400000A70
Błąd wewnętrzny; - Inny błąd szyny CAN.
Przyczyna:wiadomość kntrolna CAN, brak potwierdzenia odbioru.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy udać się do serwisu w celu przeprowadzenia pełnej diagnostyki szyny CAN w tym też instalacji jej zasilania.
3 - DTCO 1381 może nie być przyczyną wystąpienia błędu.


piktogram-usterka

Kod: - E | 14 | 400000B78
Błąd wewnętrzny; - Błąd CAN, komunikat kontrolera CAN - status "Bus Off".
Przyczyna:
1 - Błęd w środowisku CAN.
2 - Błąd na płaszsryźnie fizycznej.
3 - Błąd protokołu.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy zdiagnozować środowisko CAN.
3 - Należy zdiagnozować zasilanie stacji CAN (pin 30, l5 i 3l).
4 - Należy zdiagnozować okablowanie instalacji oraz stan konektorów.
5 - Należy sprawdźić czy jest terminator.
6 - Należy zdiagnozować strukturę bitów.
7 - Należy zdiagnozować czy każda stacja CAN posiada taką samą szybkośćn transmisij danych.
Należy udać się do serwisu w celu przeprowadzenia powyżej wymienionych czynności.
8 - DTCO 1381 może nie być przyczyną wystąpienia błędu.


piktogram-usterka

Kod: - D | 15 | 800001177
Błąd wewnętrzny; - Błąd lub przerwa w komunikacji z zewnętrmym urządzeniem wskazującym (np. E-tacho).
Przyczyna:
1 - Błędy w środowisku CAN.
2 - Błąd na płaszsryźnie fizycznej.
3 - Błąd protokołu.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę połączenina pomiędzy DTCO l381 a urządzeniem wskazującym.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę funkcjonalności urządzenia wskazującego.
4 - Należy przeprowadzić diagnostykę funkcjonalności DTCO 138l.
5 - Należy sprawdzić danek kaibraryjne DTCO l38l (wariant/konfiguracja).
Uwaga: - Należy wynienić każdy uszkodzony element.


piktogram-usterka

Kod:  - | 16 | 800002508
Błąd czujnika; - Wewnętrzny błąd przetwornika.
Przyczyna:
Przetwornik KITAS 2-l informuje o wewnętrznym błędzie po przeprowadzeniu autotestu.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę instalacji przetwornika, jeżeli wiązka instalacji przetwornika okaże się niesprawna, koniecznie wymienić na nową.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę przetwornika Kitass, jeżeli przetwornik Kitass okaże się niesprawny, koniecznie wymienić na nowy.


piktogram-usterka

Kod: A - | 17 | 800002452
Naruszenie zabezpieczeń; - Błąd ochrony danych.
Przyczyna:
1 - Wewnętrzry błąd przetwornika.
2 - Przetwornik zgłasza błąd integralności danych.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę instalacji przetwornika, jeżeli wiązka instalacji przetwornika okaże się niesprawna, koniecznie wymienić na nową.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę przetwornika Kitass, jeżeli przetwornik Kitass okaże się niesprawny, koniecznie wymienić na nowy.


piktogram-usterka

Kod: B - | 18 | 800002452
Naruszenie zabezpieczeń; - Wewnętrzny błąd przetwornika.
Przyczyna:
1 - Błąd autoryzacji przetwornika.
2 - Przetwornik zgłasza błąd przy autoryzacji.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę przetwornika Kitass, jeżeli przetwornik Kitass okaże się niesprawny, koniecznie wymienić na nowy.


piktogram-usterka

Kod: B - | 19 | 800002004
Przerwa w zasilaniu;
Przyczyna:
Wystąpiła lub nadal występuje przarwa w zasilaniu przetwornika.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę instalacji przetwornika, jeżeli wiązka instalacji przetwornika okaże się niesprawna, koniecznie wymienić na nową.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę przetwornika Kitass, jeżeli przetwornik Kitass okaże się niesprawny, koniecznie wymienić na nowy.


piktogram-usterka

Kod: C - | 20 | 800002380
Awaria nadajnika; - Błąd w komunikacji z przetwornikiem.
Przyczyna:
Brak sygnału danych na lini (B4).
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę instalacji przetwornika, jeżeli wiązka instalacji przetwornika okaże się niesprawna, koniecznie wymienić na nową.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, pod kontem sprawności gniazda (B4) jeżeli gniazdo DTCO okaże się niesprawne, koniecznie wymienić urzadzenie DTCO.


piktogram-usterka

Kod: A - | 21 | 800002180
Awaria nadajnika; - Błąd w komunikacji z nadajnikiem.
Przyczyna:
Brak syglału czasu rzeczywistego
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę instalacji przetwornika, jeżeli wiązka instalacji przetwornika okaże się niesprawna, koniecznie wymienić na nową.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, pod kontem sprawności gniazda (B3) jeżeli gniazdo DTCO okaże się niesprawne, koniecznie wymienić urzadzenie DTCO.
4 - Należy przeprowadzić diagnostykę przetwornika Kitass, jeżeli przetwornik Kitass okaże się niesprawny, koniecznie wymienić na nowy.


piktogram-usterka

Kod: B - | 22 | 800002280
Awaria nadajnika; - Błąd w komunikacji z nadajnikiem.
Przyczyna:
1 - Różnica impulsów nadajnika.
2 - Błąd transmisji danych.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę instalacji przetwornika, jeżeli wiązka instalacji przetwornika okaże się niesprawna, koniecznie wymienić na nową.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, pod kontem sprawności gniazda (B3) jeżeli gniazdo DTCO okaże się niesprawne, koniecznie wymienić urzadzenie DTCO.
4 - Należy przeprowadzić diagnostykę przetwornika Kitass, jeżeli przetwornik Kitass okaże się niesprawny, koniecznie wymienić na nowy.


piktogram-usterka

Kod: C - | 23 | 800002452
Naruszenie zabezpieczeń; - Wewnętrzny błąd przetwornika.
Przyczyna:
1 - Błąd autoryzacji przetwornika.
2 - DTCO zgłasza błąd przy autoryzacji przetwornika.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę instalacji przetwornika, jeżeli wiązka instalacji przetwornika okaże się niesprawna, koniecznie wymienić na nową.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, pod kontem sprawności gniazda (B4) jeżeli gniazdo DTCO okaże się niesprawne, koniecznie wymienić urzadzenie DTCO.
4 - Należy przeprowadzić diagnostykę przetwornika, jeżeli przetwornik okaże się niesprawny, koniecznie wymienić na nowy.


piktogram-usterka

Kod: D - | 24 | 800002452
Naruszenie zabezpieczeń; - błąd przy porównaniu numery seryjnego przerwornika.
Przyczyna:
1 - Należy sprawdzić zabezpieczenie (stan plomby) na połączeniu przewodu pretwornika i przetwornika ze skrzynia biegów.
2 - DTCO zgłasza błąd przy autoryzacji przetwornika.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę instalacji przetwornika, jeżeli wiązka instalacji przetwornika okaże się niesprawna, koniecznie wymienić na nową.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, jeżeli DTCO okaże się niesprawne, koniecznie wymienić urzadzenie DTCO.
4 - Należy przeprowadzić diagnostykę przetwornika, jeżeli przetwornik okaże się niesprawny, koniecznie wymienić na nowy.


piktogram-usterka

Kod: E - | 25 | ---
Naruszenie zabezpieczeń; - błąd w pamięci danych DTCO 1381.
Przyczyna:
Bezpieczeństwo danych nie jest zagwarantowane.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, jeżeli DTCO okaże się niesprawne, koniecznie wymienić urzadzenie DTCO.


piktogram-usterka

Kod: F - | 26 | ---
Naruszenie zabezpieczeń; - Obudowa DTCO została otwarta.
Przyczyna:
Bezpieczeństwo danych nie jest zagwarantowane.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy sprawdzić stan zabezpieczeń (plomb) nałozonych na obudowę DTCO.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, jeżeli DTCO okaże się niesprawne, koniecznie wymienić urzadzenie DTCO.


piktogram-usterka

Kod: F - | 28 | ---
Jazda bez karty;
Przyczyna:
Jazda bez karty kierowcy, karty warsztatowej, bądź karta jest nieważna.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy sprawdzić czy w czytniku karty nr 1, znajduje się aktualne ważna karta.
3 - Należy do czytnika karty nr 1 w DTCO, włożyć ważna karta i zaczekać aż karta poprawnie się zaloguje w DTCO.


piktogram-usterka

Kod:   - | 29 | ---
Konflikt kart;
Przyczyna:
Niewłaściwa kombunacja kart w czytniku karty nr 1 i 2, nie mogą być jednocześnie, włożone obie karty do czytników kart w DTCO.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy sprawdzić kombinację kart włożonych do czytników w DTCO.
3 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, pod kontem sprawności czytników kart, jeżeli DTCO okaże się niesprawne, koniecznie wymienić urzadzenie DTCO.


piktogram-usterka

Kod:   - | 30 | ---
Przerwa w zasilaniu; - Napięciez zasilania DTCO 1381 jest niezgodne ze specyfikacją.
Przyczyna:
Zaprogramowana w urządzeniu rejestrujacym DTCO prędkość maksymalna (V=) została przekroczona przez okres czasu dłózszy niż 60 sekund.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy zredukować aktualną prętkość pojazdu.


piktogram-usterka

Kod: A - | 31 | 800000004
Przekroczenie prędkości;
Przyczyna:
1 - Napięcie za wysokie.
2 - Napięcie za niskie.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy przeprowadzić diagnostykę wiazki instalacji zasilania DTCO.
4 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, pod kontem sprawności źródła zasilania.


piktogram-usterka

Kod:   - | 32 | 800000D40
Błąd kalibracji;
po zakończeniu kalibracji znaczace jej parametry nie wskazują zadnych wartości. Przebieg kalibracji zostaje przerwany. dane kalibracji nie zostaną zachowane w pamięci DTCO.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy sprawdzić przewód do wykonywania kontroli i kalibracji.
3 - Należy sprawdzić urządzenie serwisowe.
4 - Należy przeprowadzić diagnostykę urządzenia rejestrujacego DTCO, pod kontem sprawności interfejsu serwisowego.
5 - Należy wymienić każdy uszkodzony element i powtórzyć kalibrację.


piktogram-usterka

Kod:   - | 33 | 400000900
Przyczyna:
Wystąpił impuls czujunika ruchu w czasie gdy zapłan jest wyłącony.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy sprawdzić czy DTCO 1381 wykrywa prowadzenie pojazdu, jeśli tak to należy zatrzymać pojazd.
3 - Należy przeprowadzić pełną diagnostykę połaczenia zespołu DTCO - pojazd.


piktogram-usterka

Kod:   - | 34 | ---
Przyczyna:
Wyjęcie karty z tachografu jest niemożliwe; Żądanie wyjęcia karty jest odrzucane.
1 - Pojazd jest w ruchu.
2 - Trwa zapisywanie lub kopiowanie danych.
3 - Zapłon jest wyłączony.
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy sprawdzić czy zapłon jest włączony, jeśli nie należy go włączyć.
3 - Należy sprawdzić czy DTCO wskazuje prowadzenie pojazdu, jeśli tak to należy zatrzymać pojazd i powtórzyć proces wyjmowania karty.
4 - Należy sprawdzić czy aktualnie odbywa się proces zapisywania lub kopiowania danych, jeśli tak należy poczekać aż proces zapisywania lub kopiowania danych zostanie zakończony.


piktogram-usterka

Kod:   - | 35 | ---
Proces opuźniony
Komunikat związany z czytaniem karty do tachografu, pojawia się tylko jeżeli w trakcie czytania karty, nastąpi żądanie wykonania innej czynności (np. wywołanie menu).
Zalecenie: 
1 - Potwierdzić komunikat.
2 - Należy poczekać aż karta zostanie w całości przeczytana.


piktogram-usterka

Kod:   - | 36 | ---
Wydruk niemożliwy.
Przyczyna:
1 - Pojazd jest w ruchu.
2 - Zapłon jest wyłączony.
3 - Głowica drukarki została przegrzana.
3 - Zbyt niskie napięcie zasilania DTCO.
Zalecenie: 
1 - Drukowanie jest możliwe tylko wówczas gdy pojazd stoi nieruchomo, pod warunkiem że zapłon jest włączony.
2 - Po wykonaniu długiego wydruku, temperatura głowicy drukarki jest zbyt wysoka; należy poczekać na ostudzenie się głowicy drukarki.
3 - Należy sprawdzić napięcie zasilania DTCO.
  A) na pinach 30 i 15.
  B) na pinach 30 i 15 podczas włączania zapłonu.
Jeżeli komunikat będzie się pojawiał nadal, należy wymienić DTCO na nowy.


Tacho-Wałbrzych.net
© Copyright 2017 - All Rights Reserved