Czas UTC

Objaśnienie zagadnienia związanego ze znaczeniem czau UTC

Czas GMT i czas UTC

Co to jest czas UTC

Jest to forma czasu, która wykorzystywana jest także w systemie tachografów cyfrowych. Wszystkie tachografy stosowane na obszarze Unii Europejskiej rejestrują w swojej pamieci wszelkie, zdarzenia i czynności kierowcy oraz sporządzają wydruki tylko w czasie UTC.
Czas UTC jest zawsze taki sam w każdym kraju i nie podlega on okresowemu podziałowi czasu na letni i zimowy, dlatego też czas UTC sam w sobie nigdy nie ulega zmianie. Natomiast czas lokalny jest uzależniony od stref czasowych i praktycznie w każdym przypadku różni się on, od rzeczywistego czasu UTC.
Zmianom na czas letni i zimowy podlega tylko czas lokalny, który w Polsce różni się od czasu UTC o +1 godzinę w okresie zimowym i o +2 godziny w okresie letnim. 

Tachograf w warunkach normalnego użytkowania, pozwala na korektę czasu UTC, maksymalnie o ±1 minutę, 1 raz na siedem dni, oraz na korektę czasu lokalnego w sekwencjach ±30 minut z uwzględnionym odniesieniem do czasu UTC. Dokładniejsza korekta czasu UTC oraz czasu lokalnego możliwa jest tylko w warunkach warsztatowych.

Szersze objaśnienie zagadnienia czasu UTC

Uniwersalny czas koordynowany UTC (ang. Universal Time Clock) lub (ang. Coordinated Universal Time) - wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego.
By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 czasu UTC, z dokładnością nie mniejszą niż 0.9 s, co jakiś czas, do czasu UTC dodawana jest tzw. przestępna sekunda.
Operację tę przeprowadza Międzynarodowy instytut rotacji Ziemi (ang. International Earth Rotation Service) IERS.

Uniwersalny czas koordynowany jest bardzo wyrażany z powodu podziału globu na 24 strefy czasowe, za pomocą 24-godzinnego zegara, który wykorzystuje kalendarz gregoriański. Używany jest w nawigacji lotniczej i morskiej, gdzie znany jest pod swoją wojskową nazwą (ang. Zulu time), ("Zulu" w alfabecie fonetycznym odpowiada literze "z", oznaczającej południk zerowy, czyli długość geograficzną "0", w angielskiej miejscowości Greenwich) dlatego też zdarza się, że Uniwersalny czas koordynowany określa się również skrótem GMT (ang.Greenwich Mean Time).  

Chociaż wiele osób wymiani czas GMT i UTC tak, jakby były tożsame, faktem jest, że nie są. GMT jest strefą czasową i punktem odniesienia, a czas UTC jest standardem bez ustalonej strefy. Różnice czasu między tymi dwoma pojęciami są minimalne, ale jednak różnice pozostają.

- Czas GMT jest strefą czasową, która jest używana oficjalnie w wielu krajach europejskich i afrykańskich. Jest również używany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czas GMT wyświetlany jest w formacie 12 lub 24 godzinnym (tzn. 0-24 lub 1-12 AM / PM). 
- Czas UTC nie jest strefą czasową, jest to standard czasu, który jest powszechnie wykorzystywany jako podstawa do oblicznia czasu cywilnego na całym świecie. Żadne kraj ani państwo nie wykorzystują czasu UTC, jako czasu lokalnego. 

Uniwersalny czas koordynowany UTC, został zdefiniowany przez Comité Consultatif International pour la Radio (CCIR), poprzednika Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Pełną definicję zawiera (CCIR Recommendation 460-4 lub ITU-T Recommendation X.680) z lipca 1994 roku.

Akronim UTC jest niezależny od języka i w języku angielskim odpowiada nazwie (Coordinated Universal Time), a w języku francuskim (Temps Universel Coordonné). W komunikacji radiowej na morzu i w powietrzu poza określeniem Czas :Zulu"  używa się również, rozwinięcia akronimu w postaci terminu (ang. Universal Time Correct). 

Czas lokalny-polska

Polska - czas lokalny, letni i zimowy

Zmiana czasu obowiązuje na świecie już od bardzo dawna, Czas zimowy jest czasem naturalnym, jedynie czas letni od 30 kwietnia 1916 roku , był systematycznie wdrażany w porze wiosennej i odwoływany w porze jesiennej. Maiało to według ówczenych specjalistów, zmniejszyć zużywanie energii elektrycznej, chociaż nigdy nie zostało to udowodnione.

W Polsce wskazówki zegrów przestawiamy wiosną i jesienią począwszy od okresu międzywojennego, a od 1977 roku robimy to już systematycznie.
Jednakże zanim w Polsce zaczęto, dwa razy w roku przestawiać zegarki o godzinę do przodu lub do tyłu, obowiązywał czas, który dzisiaj nazywany jest czasem zimowym, czyli wynikającym bezpośrednio z położenia geograficznego. Ten czas, choć uznawany za naturalny na terenie Polski, tak do końca naturalnym nie jest, a przynajmniej nie dla całego jej obszaru.

Czas słoneczny.
Czas naturalny (słoneczny) jest wyznaczany względem położenia Słońca. Określone według tego czasu południe (godzina 12) następuje zawsze podczas najwyższego połozenia Słońca nad lokalnym południkiem kuli ziemskiej, a północ podczas najniższego położenia Słońca. Czas słoneczny jest stosunkowo łatwy do ustalenia ma jednak istotna wadę. Aby posługiwać się nim w tej postaci, osoby szybko przemieszczające się na wschód lub zachód, musiałyby co kilkanaście kilometrów przestawiać zegarki odpowiednio w przód lub tył - Czas strefowy.


W celu usprawnienia komunikacji na dużych odległościach, kulę ziemską podzielono na 24 strefy czasowe. W obrębie całej jednej strefy czasowej obowiązuje jeden czas, a sąsiadujące z nią strefy mają czas o godzinę wcześniejszy lub późniejszy,
Czas urzędowy.
Wiele państw, w tym również Polska, ma jednak w obrębie swojego terytorium więcej niż jedną strefę czasową. Dlatego też, zamiast czasu strefowego wprowadzono czas urzędowy, obowiązujący na obszarze danego kraju. Dzisiejszy czas zimowy był przed wprowadzeniem zwyczaju zmiany czasu czasem urzędowym, najbardziej zbliżonym do czasu naturalnego (słonecznego). Dlatego teraz mamy dwa rodzaje czasu urzędowego: zimowy i letni, który uregulowany został ustawą z dnia 10 grudnia 2003 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144. ).

Dokładny czas lokalny

Tacho-Wałbrzych.net
© Copyright 2017 - All Rights Reserved