Piktogramy

Lista wszystkich piktogramów występujących w tachografach od v1,3 do v2.0

bootstrap slider

Piktogramy są to uzgodnione, graficzne oznaczenia stanów tachografu wyświetlane na wyświetlaczu oraz drukowane na wydrukach.
Podstawowym aktem prawnym regulującym i opisującym tachografy cyfrowe jest ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
W załączniku 1B tegoż rozporządzenia zamieszczone zostały tzw. piktogramy.
Powodem wprowadzenia piktogramów było ujednolicenie wszelkich komunikatów prezentowanych przez tachograf bez względu na jego język obsługi oraz małą ilość miejsca do wyświetlania komunikatów treściowych na wyświetlaczu czy wydruku. Ich znajomość jest niezwykle ważna dla kierowcy. Pozwala bowiem ona na obsługę dowolnego tachografu bez względu na ustawiony język. Ponadto wszystkie komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu stają się jasne i czytelne. Wprowadzanie czynności ręcznie również odbywa się przy użyciu piktogramów. Każdy wydruk z tachografu czy karty bez względu na jego rodzaj czy zakres opatrzony jest piktogramami zamiast treści w danym języku.
Zachęcamy do zapoznania się z piktogramami. W zależności od typu tachografu (producenta) po za podstawowymi piktogramami mogą występować dodatków specyficzne oznaczenia.Piktogramy podstawowe


Tryby pracy:


piktogram-firma

firma;


piktogram-kontrola

kontrola;


piktogram-kierowca

kierowca;


piktogram-kalibracja

kalibracja;


piktogram-brak aktywacji

brak aktywacji;


Osoby:


piktogram-firma

firma;


piktogram-kontrola

kontrola;


piktogram-kierowca

kierowca;


piktogram-warsztat / serwis / stacja kontrolna

warsztat / serwis / stacja kontrolna;


piktogram-producent

producent;


Aktywności:


piktogram-czas dyspozycujności

czas dyspozycujności;


piktogram-czas jazdy

czas jazdy;


piktogram-czas przerwy i odpoczynku

czas przerwy i odpoczynku;


piktogram-inny czas przcy

inny czas przcy;


piktogram-obowiązująca przerwa

obowiązująca przerwa;


piktogram-nieznana aktywność

nieznana aktywność;


Urządzienia / Funkcje:


piktogram-czytnik 1; kierowca 1;

czytnik 1; kierowca 1;


piktogram-czytnik 2; kierowca 2;

czytnik 2; kierowca 2;


piktogram-karta do tachografu w trakcie logowania

karta do tachografu w trakcie logowania;


piktogram-karta do tachografu po zalogowaniu

karta do tachografu po zalogowaniu;


piktogram-godzina

godzina;


piktogram-drukarka / wydruk

drukarka / wydruk;


piktogram-wpis

wpis;


piktogram-wyświetlacz

wyświetlacz;


piktogram-pobieranie danych

zapis do pamięcie zewnętrznej, pobieranie danych


piktogram-transmisja danych w toku pobierania

transmisja danych w toku pobierania;


piktogram-przetwornik

przetwornik;


piktogram-pojazd / jednostka transportowa / tachograf

pojazd / jednostka transportowa / tachograf;


piktogram-rozmiar ogumienia

rozmiar ogumienia - opon;


piktogram-napięcie zasilania

napięcie zasilania;


Inne:


piktogram-zdarzenie

zdarzenie


piktogram-zakłócenie / usterka

zakłócenie / usterka;


piktogram-wskazówka dotycząca obsługi / ostrzeżenie dotyczące czasu pracy

wskazówka dotycząca obsługi / ostrzeżenie dotyczące czasu pracy;


piktogram-poczatek zmiany / rozpoczęcie pracy

poczatek zmiany / rozpoczęcie pracy;


piktogram-miejsce (kraj / region)

miejsce (kraj / region);


piktogram-zabezpieczenie

zabezpieczenie;


piktogram-prędkość

prędkość;


piktogram-czas

czas;


piktogram-bilans / podsumowanie

bilans / podsumowanie;


piktogram-koniec zmiany / zakończenie pracy

koniec zmiany / zakończenie pracy


piktogram-wpis manualny o aktywności kierowcy

wpis manualny o aktywności kierowcy;


Specyficzne warunki:


piktogram-poza zakresem (urządzenie rejestrujące nie jest wymagane)

poza zakresem (urządzenie rejestrujące nie jest wymagane);


piktogram-przeprawa promowa / przejazd koleją

przeprawa promowa / przejazd koleją;


Kwantyfikatory:


piktogram-dobowy / dzienny

dobowy / dzienny;


piktogram-tygodniowy

tygodniowy;


piktogram-dwutygodniowy

dwutygodniowy;


piktogram-od lub do

od lub do;
Kombinacje piktogramów.


Różne:


piktogram-miejscowość, w której przeprowadzono kontrolę

miejscowość, w której przeprowadzono kontrolę;


piktogram-data i godzina rozpoczęcia

data i godzina rozpoczęcia;


piktogram-data i godzina zakończenia

data i godzina zakończenia;


piktogram-piktogram-początek pobytu poza obszarem obowiązywania rozporządzenia UE: urządzenie rejestrujące nie jest wymagane

początek pobytu poza obszarem obowiązywania rozporządzenia UE: urządzenie rejestrujące nie jest wymagane;


piktogram-koniec pobytu poza obszarem obowiązywania rozporządzenia UE

koniec pobytu poza obszarem obowiązywania rozporządzenia UE; wymagane jest urządzenie rejestrujące;


piktogram-miejsce (kraj / region), w którym rozpoczęto dzień pracy (zmianę)

miejsce (kraj / region), w którym rozpoczęto dzień pracy (zmianę);


piktogram-miejsce (kraj / region), w którym zakończono dzień pracy (zmianę)

miejsce (kraj / region), w którym zakończono dzień pracy (zmianę);


piktogram-z pojazdu

z pojazdu;


piktogram-wydruk danych z karty kierowcy

wydruk danych z karty kierowcy;


piktogram-wydruk danych pojazdu / DTCO 1381

wydruk danych pojazdu / DTCO 1381;


piktogram-wpis danych pojazdu / DTCO 1381

wpis danych pojazdu / DTCO 1381;


piktogram-wyświetlenie danych z karty kierowcy

wyświetlenie danych z karty kierowcy;


piktogram-wyświetlenie danych pojazdu / DTCO 1381

wyświetlenie danych pojazdu / DTCO 1381;


piktogram-czas lokalny

czas lokalny;


piktogram-korekta czasu UTC

korekta czasu UTC;


Karty:


piktogram-karta kierowcy

karta kierowcy;


piktogram-karta firmy - przedsiębiorstwa

karta firmy - przedsiębiorstwa;


piktogram-karta kontrolna

karta kontrolna;


piktogram-karta serwisowa - warsztatowa

karta serwisowa - warsztatowa;


piktogram-

brak karty;


Jazda:


piktogram-jazda w zespole

jazda w zespole;


piktogram-suma czasu jazdy w okresie dwutygodniowym

suma czasu jazdy w okresie dwutygodniowym;


Wydruki:


piktogram-dzienne aktywności kierowcy (dane dnia) z karty kierowcy

dzienne aktywności kierowcy (dane dnia) z karty kierowcy;


piktogram-zdarzenia i zakłócenia z karty kierowcy

zdarzenia i zakłócenia z karty kierowcy;


piktogram-dzienne aktywności kierowców (dane dnia) z tachografu DTCO 1381

dzienne aktywności kierowców (dane dnia) z tachografu DTCO 1381;


piktogram-

zdarzenia i zakłócenia z tachografu DTCO 1381;


piktogram-przekroczenia prędkości

przekroczenia prędkości;


piktogram-dane techniczne

dane techniczne;


piktogram-aktywności kierowcy

aktywności kierowcy;


piktogram-wykresu v

wykresu v;


piktogram-wykres stanu D1/D2 *

wykres stanu D1/D2 *;


piktogram-profile prędkości *

profile prędkości *;


piktogram-profile prędkości obrotowej *

profile prędkości obrotowej *;


Wyświetlacz:


piktogram-dzienne aktywności kierowcy dane dnia) z karty kierowcy

dzienne aktywności kierowcy dane dnia) z karty kierowcy;


piktogram-zdarzenia i zakłócenia z karty kierowcy

zdarzenia i zakłócenia z karty kierowcy;


piktogram-dzienne aktywności kierowców (dane dnia) z pojazdu / tachografu DTCO 1381

dzienne aktywności kierowców (dane dnia) z pojazdu / tachografu DTCO 1381;


piktogram-zdarzenia i zakłócenia z pojazdu / tachografu DTCO 1381

zdarzenia i zakłócenia z pojazdu / tachografu DTCO 1381;


piktogram-przekroczenia prędkości

przekroczenia prędkości;


piktogram-dane techniczne

dane techniczne;


piktogram-firma

firma;


Zdarzenia:


piktogram-włożenie do czytnika nieważnej karty

włożenie do czytnika nieważnej karty;


piktogram-zachodzenie na siebie czasów

zachodzenie na siebie czasów;


piktogram-włożenie karty kierowcy podczas jazdy

włożenie karty kierowcy podczas jazdy;


piktogram-przekroczenie prędkości

przekroczenie prędkości;


piktogram-zakłócenie w komunikacji z przetwornikiem

zakłócenie w komunikacji z przetwornikiem;


piktogram-ustawienie czasu (przez warsztat)

ustawienie czasu (przez warsztat);


piktogram-konflikt kart

konflikt kart;


piktogram-jazda bez ważnej karty kierowcy

jazda bez ważnej karty kierowcy;


piktogram-ostatnia operacja na karcie została nieprawidłowo zakończona

ostatnia operacja na karcie została nieprawidłowo zakończona;


piktogram-zanik napięcia zasilającego

zanik napięcia zasilającego;


piktogram-naruszenie zabezpieczeń

naruszenie zabezpieczeń;


piktogram-kontrola przekroczeń prędkości

kontrola przekroczeń prędkości;


piktogram-konflikt danych ruchu pojazdu

konflikt danych ruchu pojazdu;


Zakłócenia / Usterki:


piktogram-wadliwe działanie karty (czytnik 1)

wadliwe działanie karty (czytnik 1);


piktogram-zakłócenie lub usterka wyświetlacza

zakłócenie lub usterka wyświetlacza;


piktogram-zakłócenie lub usterka w drukarki

zakłócenie lub usterka w drukarki;


piktogram-zakłócenie lub usterka wewnętrzna tachografu DTCO 1381

zakłócenie lub usterka wewnętrzna tachografu DTCO 1381;


piktogram-zakłócenie lub usterka w toku pobierania danych

zakłócenie lub usterka w toku pobierania danych;


piktogram-zakłócenie  lub usterka w przetworniku

zakłócenie lub usterka w przetworniku;


piktogram-Independent Motion Signal - niezależny sygnał ruchu) Brak niezależnego sygnału ruchu

(IMS = Independent Motion Signal - niezależny sygnał ruchu) Brak niezależnego sygnału ruchu;


Ostrzeżenie czasu jazdy:


piktogram-pauza!

pauza!;


Wpis manualny:


piktogram-wpis (aktywność)

wpis (Aaktywność)";


piktogram-Nieznana  - aktywność

wpis (Nieznana aktywność);


piktogram-wpis (miejsce) w chwili zakończenia zmiany - pracy

wpis (miejsce) w chwili zakończenia zmiany / pracy;


piktogram-

wpis (miejsca) w chwili rozpoczęcia zmiany / pracy;


Wskazówki dotyczące obsługi:


piktogram-błędny wpis

błędny wpis;


piktogram-dostęp do menu jest niemożliwy

dostęp do menu jest niemożliwy;


piktogram-oczekiwanie na wpis

oczekiwanie na wpis;


piktogram-wydruk niemożliwy

wydruk niemożliwy;


piktogram-szuflada otwarta

szuflada otwarta;


piktogram-brak papieru

brak papieru;


piktogram-wydruk opóźniony

wydruk opóźniony;


piktogram-karta uszkodzona

karta uszkodzona;


piktogram-karta nieodpowiednia

karta nieodpowiednia;


piktogram-wyjęcie niemożliwe

wyjęcie niemożliwe;


piktogram-proces opóźniony

proces opóźniony;


piktogram-rejestracja niespójna

rejestracja niespójna;


piktogram-usterka wewnętrzna

usterka wewnętrzna;


piktogram-

ważność upływa za ... dni;


piktogram-kalibracja za ... dni

kalibracja za ... dni;


Licznik VDO Counter *:


piktogram-pozostały czas jazdy

pozostały czas jazdy;


piktogram-

rozpoczęcie następnego czasu jazdy;


piktogram-przyszły czas jazdy

przyszły czas jazdy;


piktogram-pozostały czas przerwy / czas odpoczynku

pozostały czas przerwy / czas odpoczynku;


piktogram-pozostały czas do rozpoczęcia dziennego, tygodniowego czasu odpoczynku

pozostały czas do rozpoczęcia dziennego, tygodniowego czasu odpoczynku;
Kody krajów - państw.


Przyporządkowanie kodów:


piktogram-Austria

Austria;


piktogram-Albania

Albania;


piktogram-Andora

Andora;


piktogram-Armenia

Armenia;


piktogram-Azerbejdżan

Azerbejdżan;


piktogram-Belgia

Belgia;


piktogram-Bułgaria

Bułgaria;


piktogram-Bośnia i Hercegowina

Bośnia i Hercegowina;


piktogram-Białoruś

Białoruś;


piktogram-Szwajcaria

Szwajcaria;


piktogram-Cypr

Cypr;


piktogram-Republika Czeska

Republika Czeska;


piktogram-Niemcy

Niemcy;


piktogram-Dania

Dania;


piktogram-Hiszpania

Hiszpania1);


piktogram-Wspólnota Europejska

Wspólnota Europejska;


piktogram-Estonia

Estonia;


piktogram-pozostała część Europy

pozostała część Europy;


piktogram-Francja

Francja;


piktogram-Finlandia

Finlandia;


piktogram-Liechtenstein

Liechtenstein;


piktogram-Wyspy Owcze

Wyspy Owcze;


piktogram-Gruzja

Gruzja;


piktogram-Grecja

Grecja;


piktogram-Węgry

Węgry;


piktogram-Chorwacja

Chorwacja;


piktogram-Włochy

Włochy;


piktogram-Irlandia

Irlandia;


piktogram-Islandia

Islandia;


piktogram-Kazachstan

Kazachstan;


piktogram-Luksemburg

Luksemburg;


piktogram-Litwa

Litwa;


piktogram-Łotwa

Łotwa;


piktogram-Malta

Malta;


piktogram-Monako

Monako;


piktogram-Mołdawia

Mołdawia;


piktogram-Macedonia

Macedonia;


piktogram-Czarnogóra

Czarnogóra;


piktogram-Norwegia

Norwegia;


piktogram-Holandia

Holandia;


piktogram-Portugalia

Portugalia;


piktogram-Polska

Polska;


piktogram-Rumunia

Rumunia;


piktogram-San Marino

San Marino;


piktogram-Federacja Rosyjska

Federacja Rosyjska;


piktogram-Szwecja

Szwecja;


piktogram-Słowacja

Słowacja;


piktogram-Słowenia

Słowenia;


piktogram-Serbia

Serbia;


piktogram-Turkmenistan

Turkmenistan;


piktogram-Turcja

Turcja;


piktogram-Ukraina

Ukraina;


piktogram-Wielka Brytania, Alderney, Guernsey, Jersey, Man, Gibraltar

Wielka Brytania, Alderney, Guernsey, Jersey, Man, Gibraltar;


piktogram-Uzbekistan

Uzbekistan;


piktogram-Watykan

Watykan;


piktogram-pozostała część świata

pozostała część świata;


Tacho-Wałbrzych.net
© Copyright 2017 - All Rights Reserved